Actie 3: Procedures versimpelen - handreikingen en subsidie

De doelstellingen van het actieplan zijn:

 • versnelling van de woningbouw
 • meer betaalbare woningen;
 • meer flexibele woonvormen.

In 14 acties realiseren we deze doelstellingen met onze partners. Hieronder staan alle actiepunten omschreven. De komende tijd laten we u op deze website de vorderingen zien.

Simpeler procedures voorkomen onnodige vertraging. De provincie onderneemt daarom verschillende laagdrempelige acties die het ontwikkelproces versnellen.

Blijkt in de praktijk dat ook andere aspecten met name de vergunningverlening kunnen versnellen? Dan werken we samen met gemeenten aan gerichte hulp in de vorm van bijvoorbeeld extra menskracht of de ontwikkeling van een handreiking. We benutten daarbij de expertise van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) en vullen die aan als meer nodig is.

De provincie versimpelt procedures op de volgende terreinen:

 • Subsidieregeling "Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise"
  De subsidieregeling die voorziet in tijdelijke inhuur van capaciteit of expertise wordt goed gebruikt door gemeenten. Inmiddels hebben we 27 aanvragen ontvangen. Voor de looptijd van het Actieplan voorziet deze actie in versnelling van 8.000 woningen. Met alle aanvragen (toegekend en in behandeling) wordt bijgedragen aan de versnelling van ruim 7.000 woningen. Het behaalde resultaat ligt daarmee fors boven de verwachting.

 • Handreiking Woningsplitsing
  Woningsplitsen kan bijdragen aan het versneld toevoegen van zelfstandige woningen aan de totale woningvoorraad. Deze handreiking helpt gemeenten middels instrumenten en kaders die daarbij helpen. Tegelijkertijd biedt deze handreiking ook aanknopingspunten wanneer woningsplitsen juist niet wenselijk is en hoe ongewenste neveneffecten kunnen worden voorkomen. www.gelderland.nl/handreikingwoningsplitsen

 • Handreiking Parkeren
  Parkeernormen die niet of onvoldoende aansluiten bij de ruimte, voorzieningen en mobiliteitsbehoefte; voor veel gemeenten een herkenbare situatie. Parkeren blijkt vaak een struikelblok waardoor realisatie van extra woningen wordt vertraagd of niet van de grond komt. Om dit complexe vraagstuk op te lossen werken we voor én met gemeenten en met hulp van adviesbureau Ecorys aan een handreiking over parkeren. Lees ook het artikel in een recente editie van Vexpansie, het vakblad van Vexpan (het Platform Parkeren Nederland). 

 • We ondersteunen met (ingehuurde) expertise en andere hulp wanneer het stikstofbeleid een rol speelt in de vergunningverlening. Zo voorkomen we samen met gemeenten dat vergunningaanvragen langer dan strikt noodzakelijk op een besluit moeten wachten.

Afbeeldingen

Twitter

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.