Actieplan WonenSamen aan de slag!

Versnelde bouw van 45.000 woningen in Gelderland

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het Oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende vijf jaar wil de provincie daarom de bouw van 45.000 woningen versnellen.

Blijf op de hoogte! Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief van Actieplan Wonen

14 Acties voor 45.000 woningen

Met het o.a. gemeenten, regio's, woningcorporaties, bouwers, beleggers en ontwikkelaars maakten we het Actieplan Wonen. In dit actieplan staan 14 acties die moeten leiden tot:

  • versnellling van de woningbouw;
  • meer betaalbare woningen;
  • meer flexibele woonvormen.

Ook de uitvoering van de 14  acties doen we samen.

Nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Nieuws","urlProtocol":"https://","url":"actieplanwonen.mett.nl/nieuws/default.aspx","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"202156"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"2","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Cookie-instellingen