Over de Challenge

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Tegelijk staan er gebouwen leeg. Als provincie willen we woningzoekenden helpen. We zien een deel van de oplossing in de gebouwen die nu leeg staan. En minder leegstand maakt een gebied tot een prettigere plek om te wonen. Daarom koppelen we met de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland’ woningzoekenden aan leegstaande gebouwen.

Samen met ons en hun gemeente maken de deelnemers een plan, verbouwen ze de gebouwen naar woningen en de directe omgeving naar een leefbaar gebied. En dat in de vorm van een challenge. Uiteindelijk wordt zowel gekeken naar de transformatie van de gebouwen, als naar de transformatie van of samenwerking met de omgeving. In 2023, wanneer de meeste projecten klaar zijn, zijn er twee prijzen te verdelen: de prijs voor beste gebouwtransformatie en de (publieks)prijs voor de groep die de omgeving het beste verandert in een aantrekkelijk gebied.

Zo zorgen we samen voor extra woningen, verminderen we leegstand en verduurzamen we buurten en wijken. Resultaat: Gelderland blijft een fijne plek om te wonen.

De challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ is een initiatief van de provincie Gelderland. De organisatie van de challenge doen we samen met de deelnemende gemeenten. Samen organiseren we verschillende activiteiten die de deelnemers helpen hun projecten te realiseren.

Stappenplan Challenge
De Challenge is opgebouwd uit 6 stappen. In de eerste stappen gingen we op zoek naar geschikte locaties en groepen deelnemers die met deze gebouwen aan de slag willen. 

Bekijk hier de stappen van de challenge

Cookie-instellingen